kontribute

Faqja www.talentisportiv.com shkon përtej qëllimit të gazetarisë, pra përtej informimit. 

Me artikujt artistikë, sportistët sjellin vlerat e tyre njerëzore dhe profesionale në çdo kohë, sepse ata vijnë mbi të gjitha origjinalë në formë dhe përmbajtje. 

Këtu çdo sportist ndihet ndryshe. Impakti është pozitiv për lexuesin dhe për vetë sportistin. 

Ka reflektim mbi veten, vlerësim mbi historinë, promovim për të tashmen dhe të ardhmen e sportit. 

Thelbi ynë është modeli anti copy-paste, sepse këtu çdo artikull vjen ekskluziv. 

Misioni ynë udhëhieqet nga pasioni, por ky mison ka nevojë për kontribute financiare për të bërë të mundur mirëmbajtjen teknike të faqes.

Faleminderit dhe mirënjohje!