kontribute

banka

Misioni ynë ka nevojë për mirëmbajtje teknike dhe kjo kërkon mbështetje financiare. 

Nëse talentisportiv ju pëlqen,  jeni të lutur të  jepni kontributin tuaj.

Www.talentisportiv.com shkon përtej qëllimit të gazetarisë, pra përtej informimit. Me artikujt artistikë, sportistët sjellin vlerat e tyre njerëzore dhe profesionale në çdo kohë, sepse ata vijnë mbi të gjitha origjinalë në formë dhe përmbajtje. 

 Këtu çdo sportist ndihet ndryshe. Impakti është pozitiv për lexuesin dhe për vetë sportistin. Ka reflektim mbi veten, vlerësim mbi historinë, promovim për të tashmen dhe të ardhmen e sportit. 

Thelbi ynë është modeli anti copy-paste, sepse këtu çdo artikull është ekskluziv.

Faleminderit dhe mirënjohje!